Bijscholing vanuit werk, is de werkgever dit verplicht?

Als werkgever wil je de groei en ontwikkeling van je personeel te allen tijde bevorderen. Wellicht bied je al diverse cursussen en trainingen aan die hieraan bijdragen. Het kan ook voorkomen dat je zelf de vraag krijgt om meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van je medewerkers, omdat zij graag verder willen doorgroeien binnen het bedrijf. Dan is het kiezen voor bijscholing een logische vervolgstap. Hier hangt echter wel een kostenplaatje aan vast. Ben je als werkgever nu eigenlijk verplicht om dit aan je personeel aan te bieden?

Bijscholing is verplicht sinds 2015

Sinds juni 2015 ligt in de wet verankerd dat je er als werkgever voor moet zorgen dat je werknemers voldoende scholing krijgen. In juridisch oogpunt is het dus raadzaam om je medewerkers bij te scholen. Als werkgever kun je het gedachtegoed hebben dat bijscholing je alleen maar geld kost en daardoor de omzet van je organisatie in het geding komt. Maar dan zie je in niet dat bijscholing loont in vele opzichten. Door je personeel regelmatig bij te scholen, zorg je ervoor dat je een optimale winst kunt behouden, zij het maximale uit zichzelf kunnen halen en zich bovendien specialiseren en hun kennis verbreden in een gebied waar hun interesse ligt. Door bijscholing voorkom je eventuele ontslagen wegens disfunctionering. Wat disfunctioneren betreft: de optie om omscholing te overwegen, is ook mogelijk. Indien je als werkgever sterk het idee krijgt dat iemand niet meer geschikt is voor een functie, maar beter een andere zou kunnen invullen, dan kun je omscholing ook voorstellen. Bovendien liggen aansprakelijkheidsrisico’s altijd op de loer wanneer je niet veel aandacht aan bijscholing besteedt. Er is daarom geen reden meer tot twijfelen om je personeel bij te laten scholen; in vele opzichten zal dit altijd een goede uitwerking hebben.

Meer binding met jou als werkgever en het bedrijf bewerkstelligen

Het gevaar loert wel dat ontwikkelde medewerkers sneller bij je weglopen als zij het idee hebben bij de concurrent meer te gaan verdienen of een andere functie kunnen bekleden. Dit is een risico dat je neemt. Toch zal je personeel het juist waarderen als je bijscholing aanbiedt. Daarmee laat je zien dat je de ontwikkeling van zowel je personeel als het bedrijf belangrijk vindt. Hierdoor zorg je voor een optimale binding met de organisatie en de mensen die in dienst zijn. Zorg er daarom als werkgever voor dat je je medewerkers voldoende bijscholing kunt aanbieden. Dit zorgt voor tevreden medewerkers met een hoge(re) productiviteit.