Je team zorgt ervoor hoe sterk je bedrijf is!

Als HR-directeur of professional weet je natuurlijk als geen ander hoe belangrijk het personeel voor je bedrijf is. Zij bieden de toegevoegde waarde. Zonder personeel zou een bedrijf niets voorstellen. Zij vormen de sleutel tot succes. Om die reden is het noodzakelijk je personeel geregeld in het zonnetje te zetten. Het is belangrijk dat je je als leidinggevende bewust bent van het feit dat een optimale samenwerking tussen teamleden van heel belangrijk is voor de continuering van de organisatie. Een prettige sfeer onderling zal de resultaten binnen het team ook ten goede komen.

Beloning als boost voor de motivatie

In een team is een goede samenwerking van essentiële waarde. Goed presterende medewerkers wil je natuurlijk gaan belonen voor hun harde werk en inzet. Wanneer je denkt dat de productiviteit van je medewerkers verder geoptimaliseerd kan worden, dan doe je er goed aan eens naar beloningsmiddelen te kijken. Je zult merken dat zij een stapje extra voor het bedrijf gaan zetten wanneer zij zich verbonden voelen met de mensen om hen heen en het bedrijf zelf. Gemotiveerde medewerkers zullen door plezier te hebben in hun werk samen de schouders eronder zetten om het maximale uit zichzelf en de organisatie te halen. Kijk bijvoorbeeld naar de talenten van de teamleden. Vaak kunnen deze talenten en sterkten aan elkaar worden gekoppeld, zodat het beste van twee werelden ontstaat. Er zal dan een effectievere samenwerking ontstaan. Op deze manier kunnen de teamleden ook van elkaar leren en elkaar bovendien aanvullen of bijsturen waar nodig en indien gewenst. Door krachten te bundelen zal je merken dat de mooiste dingen ontstaan die je eerder niet voor mogelijk hield. De gemotiveerde teamleden zijn immers gefocust op het realiseren van zowel de operationele organisatiedoelen als de algemene organisatiedoelen.

Een optimale samenwerking moet de boventoon voeren

Samen met je medewerkers dien je te werken aan een stevige basis van het gehele team. Je denkt wellicht dat dit bouwen voornamelijk de taak van de leidinggevende of het management team is, maar niets is minder waar. De sfeer onderling in het team zal allesbepalend voor de teamprestaties en daarmee de continuering van het bedrijf zijn. Het is dus erg belangrijk dat deze aspecten in orde zijn binnen een team van professionals. Een optimale samenwerking dient te allen tijde nagestreefd te worden en de boventoon te voeren. Zo voorkom je bovendien uitval van teamleden, een lage productiviteit en medewerkers die onder de maat functioneren.